33. K a u h a  -  H i i h t o  -  17.02.2008

Kauha-Hiihdon matkojen kartat ja latuprofiilit

Muutoksia reitteihin saattaa tulla keliolosuhteiden mukaan.

20km
30km
65km
        65 km:n matka hiihdetään kaksi kertaa n. 32 km:n lenkki.
  • 65km latuprofiili