33. K a u h a  -  H i i h t o  -  17.02.2008

Ohjeet hiihtoaamulle

Ohessa on ohjeet, oman auton paikoittamisesta ja miten lähtö tapahtuu.

Paikoitus lähtöpaikalla
Lähtöpaikan välittömään läheisyyteen on varattu opastettuja paikoitusalueita hiihtäjien autoille.

Lähtö
Lähtöryhmityksessä kilpahiihtäjät asettuvat eturiviin.
65 km hiihtäjät lähtevät klo 10.00 ja muut klo 10.15.
Alku on syytä ottaa rauhallisesti välinerikkojen välttämiseksi.

Kauha-Hiihdon järjestäjät eivät vastaa hiihdon aikana tapahtuvista tapaturmista, ellei vahinko johdu järjestäjien laiminlyönnistä-