33. K a u h a  -  H i i h t o  -  17.02.2008

Kauha-Hiihtoa koskevat tiedustelut:

Vapaa-aikatoimenjohtaja
Paula Kallionpää   
puh.  040 - 505 8164

Työaikana:
Liikuntapalvelut virka-aikana
puh. (06) 2413 2339, (06) 2413 2337
fax: (06) 2413 2009

Iltaisin:
Pekka Lammi   
puh. 0400 - 269 221

Kauha-Hiihdon toimisto:
Avoinna 14. - 16.2.2008 klo 9 - 14   
puh. (06) 2413 2496