Vuosi 2012

Nummijärvi hiihdot suoritettiin 8.01.2012 lumen vähäisyyden vuoksi laturetkenä/ sauvakävelynä.
Suoritukset tehtiin leppoisasti ilman aikaa välillä makkaranpaistosta nauttien.
Lumitilanne parani viikon aikana ja laturetki saatiin suksitella erinomaisissa olosuhteissa.
Osallistujia oli kaikkiaan 81.

Osallistujalista
Jussi Kleemola
Heikki Taimi
Tapani Nevala
Mika Lammi
Henna Lammi
Markku Anttila
Aimo Mäki-Juoni
Sappo Malmi
Aki Laitila
Maija-Liisa Laitila
Anna-Reetta Laitila
Seija-Leena Laitila
Eveliina Yli-Rahnasto
Tiina Salmirinne
Tommi Poskiparta
Erkki Kalliomäki
Jussi Salo-Jouppila
Esko Salomaa
Alpo Takkula
Anne Korkiamäki
Tuomo Ketola
Sirkka Ketola
Timo Ranta
Pentti Rantamäki
Riia Hakamaa
Aila Hakamaa
Noora Hakamaa
Petteri Mattila
Tapio Mattila
Raimo Mäenpää
Antti Anttila
Taisto Riihonen
Liisa Riihonen
Kauno Viitala
Tapio Korpela
Eero Saarikoski
Ari Vierula
Josefiina Turunen
Eveliina Turunen
Terttu Mäki-Pantti
Anne Korkiamäki
Hannu Mäki-Pantti
Timo Huikku
Arto Nummijärvi
Esko Turunen
Kai Myllyaho
Sanna Myllyaho
Esa Marttila
Tanya Marttila
Kirsti Olkinuora-Myllyaho
Lasse Kiukkonen
Anita Rantamäki
Veikko Rantamäki
Antti Latukka
Matti Korpisalo
Esko Tuomi
Paula Kiviniemi
Jaakko Marttila
Ilmo Ala-Hannula
Unto Lyly-Yrjänäinen
Janette Panttikoski
Seppo Heittola
Juho Heittola
Patrik Engström
Katariina Rantala
Liisa Hautaluoma
Seppo Valli
Kerttu Valli
Aarno Kallio-Könnö
Tapani Ojala
Irma Panttila
Tuomo Panttila
Seppo Riippi
Juhani Lehtinen
Jarmo Kulmala
Simo Koski-Lammi
Jonna Kulmala
Veeti Matinlauri
Valtteri Matinlauri
Elina Lammi
Pekka Lammi