Service

Första hjälp
För första hjälpen ansvarar den erfarna gruppen för akutomhändertagande i Karvia. Förstahjälpspatruller följer efter de sista skidåkarna med kälkar. Vid behov ges första hjälp också på servicestationerna.

Servicestationerna
Det finns servicestationer med ca 6-10 km:s intervaller längs rutten. Skidåkarna borde dricka varma drycker på varje servicestation för att få tillräckligt med energi och för att hålla vätskebalansen.

Servicestationernas bordsordning
Fast kost först: saltgurka, bröd, välling, russin
Vätskorna i slutändan av bordet: sportdryck, saft, vatten

Servicepunkter

SERVICESTATIONER
10KM

Rumakivi
 

Målgången

Efter

4km 10km

saft

           x           x

sportdryck

x  

russin

x  

saltgurka

x  

SERVICESTATIONER
20KM

Lauhas stuga

Rumakivi

Målgången

Efter

7km 14km 20km
       

saft

x x x

sportdryck

x x  

russin

x x  

saltgurka

x x  

välling

x    

bröd

  x  
       

 

SERVICESTATIONER
30KM

Lauhas stuga

Spitaalijärvi

Rumakivi

Målgången

Efter

7km 17km 24km 30km
         

saft

x x x x

sportdryck

x x x  

russin

x x x  

saltgurka

x x x  

välling

x x    

bröd

    x  
         

 

SERVICESTATIONER
60KM

Lauhas stuga

Spitaali-
järvi

Rumakivi

Metsola

Lauhas stuga

Spitaali-
järvi

Rumakivi

Målgången

Efter

7km 17km 24km 30km 37km 47km 54km 60km
                 

saft

x x x x x x x x

sportdryck

x x x x x x x  

russin

x x x x x x x  

saltdryck

x x x x x x x  

välling

x x     x x    

bröd

    x       x  
                 

 
Vallningsservice
Kauhajoki Karhus skidskyttesektion och SKI GO-skidvalla erbjuder skidåkarna avgiftsfri vallningsservice under skidmorgonen vid startpunkten i Muurahainen från kl. 8.00.
 

Obs!
Parkering, vallningsservice, servering på servicestationerna samt medalj vid mållinjen, saft och bastu ingår i deltagaravgiften.