LAUHANVUORI RÄDDAR KAUHAHIIHTO IGEN

Aihealue:

Otroligt, men sant.

LAUHANVUORI RÄDDAR KAUHAHIIHTO IGEN

När man blickar ut över fälten kan man inte tro att vintern finns bevarad i vårt landskaps mini-Lappland i nationalparken Lauhanvuori. Där, på den högsta toppen i västra Finland, skidas det 42:a Kauhahiihto inkommande söndag den 19.2.
Helt tillräckligt av vitvaran finns dock inte ens där. Banmästare Antti Köykkä har haft hjälp av ett stort talkogäng som skottat snö på de snöfattigaste områdena. På stigar och vägar har man redan en längre tid kunnat dra spår utan extra hjälp. Detta konstateras av ordf. Pekka Lammi, esekr. Paula Kallionpää, den flitiga arbetaren på spåren Heikki Valli och informatören Jussi Kleemola.

Långa sträckan nu 45 km, de övriga sträckorna 10,20 och 30 km.

Så mycket har man tvingats ge efter åt förhållandena att 30 km:s slingan väster om Lauhanvuori inte kommer att användas pga den fattiga snövintern. Den 20 km långa sträckan har man dock fått i bra skick tack vare fina spårbottnar och duktigt talkogäng. Från toppen går nu spåret mot Spitaalijärvi och riktigt i slutet har man genat på ett ställe så man undviker ett snöfattigt område.
Den längsta sträckan blir nu 45 km då man rundar 20 km 2 gånger och fyller på med 5 km av familjespårets 10 km. Familjespåret på10 km och den 20 km långa rutten är längdmässigt nästan som förr trots några små ändringar. På 30 km så skidar man först 20 km och sedan hela familjespåret. Totalt förkortas dessa rutter några få kilometer.
Då slutprepareringen görs bara fönvindarna i början av veckan drar förbi kan skidfesten börja. Kauhahiihto har ordnats över 40 gånger så loppet har många vänner i över 100 kommuner runt om i Finland. Starten för 45 km går kl. 10.00 och de övriga sträckorna (30, 20 och 10 km) startar en timme senare kl. 11.00.

Startplatsen

Endast själva startplatsen kan ännu ändras. Efteranmälningar tas emot på vanligt ställe vid Luontokeskus i Muurahainen. Där serveras också skidåkarna av byaföreningens medlemmar. Dessutom finns där bastun efter loppet. Startplatsen kan dock ännu flyttas upp en bit på sluttningen till lite snörikare terräng.
Om det kommer mera snö i veckan kan man kanske starta på normal plats där parkeringen och allt annat är nära. Från parkeringen kan man nog skida till starten ifall den flyttas längre upp.
Startplatsens läge besluts efter onsdagens talkoinsatser. Information kommer via tidningar och hemsidor.

Service för skidor och skidåkare

Man sköter bra om både skidor och skidåkare i Kauhahiihto. Kauhajoen Karhus rutinerade skidskyttar lägger fäste med Startvallor åt den som vill. Detta är gratis. Till anmälningsavgiften hör också servicepunkternas stora utbud vid Lauhastugan och vid Rumakivi. Vid målet väntar en medalj och en kram, saft och bastu. Från kantinen kan man sedan köpa soppa till lunch.
På söndagen ställer hela byn upp för att serva skidåkarna. Hjälp kommer även från Kauhajärvi, Hyyppä och hela Kauhajoki. Skiddagen minns man för den fina stämnigen. Det håller både skidåkare och flitiga talkomedlemmar med om.

Anmälan

Ett nytt smidigt sätt att anmäla sig togs i bruk redan i fjol. Där anmäler man sig på en elektronisk blankett på KAuhahiihtos hemsidor och betalningen sköts via egen webbank. Förhandsanmälan senast 2 dagar innan loppet (senast 17.2 kl. 18) är en smidig tradition i Kauhahiihto. Även betalning från utlandet fungerar. Man kan också anmäla sig på plats i Virkku på fredagen kl. 14-18 och på söndagsmorgonen vid Muurahainen. Till familjeskidningen önskar vi speciellt välkomna nya skidåkare som skall fortsätta traditionen att komma och skida med sina föräldrar och mor-/farföräldrar. Till familjeskidningen är det smidigast att anmäla sig på plats.